ATTENDE DOMINE 

 


Ad te Rex summe, omnium Redemptor, 
oculos nostros sublevamus flentes:
exaudi, Christe, supplicantum preces.

 

Tot U, hoogverheven Koning, Verlosser van ons allen, 
heffen wij wenend onze ogen op:
verhoor Christus, de gebeden van de smekenden. 

Attende Domine, et miserére,
quia peccávimus tibi.

 

Luister Heer, en wees genadig,
want wij hebben tegen U gezondigd.

Dextera Patris, lapis angularis, 
via salutis, ianua caelestis,
ablue nostri maculas delicti. 

 

Rechterhand van de Vader, hoeksteen, 
weg van het heil, poort van de hemel, 
was de smetten van onze zonden af. 

Attende Domine...

 

Luister Heer...

Rogamus, Deus, tuam maiestatem: 
auribus sacris gemitus exaudi:
crimina nostra placidus indulge.

 

God, wij smeken uw majesteit: 
verleen ons zuchten genadig gehoor:
vergeef ons goedertieren onze misslagen.

Attende Domine...

 

Luister Heer...

Tibi fatemur crimina admissa:
contrito corde pandimus occulta:
tua Redemptor, pietas ignoscat. 

 

U bekennen wij de bedreven fouten, 
met berouwvol hart, belijden wij onze geheime zonden:
Uw liefde, Verlosser, moge ze vergeven.

Attende Domine...

 

Luister Heer...

Innocens captus, nec repugnans ductus, 
testibus falsis pro impiis damnatus:
quos redemisti, tu conserva, Christe.

 

Onschuldig zijt Gij gevangen genomen, 
zonder tegenstreven weggevoerd, 
op valse getuigen voor de zondaars veroordeeld;
Christus, bewaar hen die Gij hebt verlost.

Attende Domine...

 

Luister Heer...